0546-571546 - toets 1 praktijkdejasmijn@ezorg.nl

De jaarlijkse griepprik

Voor wie is de griepprik bedoeld?

De griepprik is bedoeld voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep. Zij kunnen bijvoorbeeld een ernstige longontsteking krijgen of uitdrogen. Als u tot een risicogroep behoort, krijgt u het advies om elk jaar de griepprik te halen.

Risicogroepen

De griepprik is bedoeld voor de volgende risicogroepen:

 • Iedereen van 60 jaar en ouder;
 • Mensen met (doorgemaakte) hartziekten, bijv. een doorgemaakt hartinfarct, hartfalen, ernstige hartklepafwijkingen of angina pectoris. Een hoge bloeddruk valt hier niet onder.
 • Mensen met astma die onderhoudsmedicatie gebruiken (zgn. inhalatiecorticosteroïden);
 • Mensen met andere longaandoeningen, zoals COPD, longkanker, longfibrose, longoperaties in de voorgeschiedenis.
 • Mensen met diabetes mellitus (suikerziekte);
 • Mensen met een nierziekte;
 • Mensen met weinig weerstand door een ziekte of een medische behandeling (bijvoorbeeld mensen met kanker die een chemokuur krijgen): hun lichaam is kwetsbaar, waardoor de gevolgen van griep ernstiger kunnen zijn.

Bent u zwanger en hoort u bij een van deze groepen? Ook dan kunt u de griepprik krijgen.

 

Waarom heb ik geen oproep gekregen?

Er zijn een aantal mogelijke redenen waarom u niet bent opgeroepen

 • Sommige richtlijnen zijn veranderd of wij hanteren sommige criteria strakker dan u voorheen gewend was. Er bestaat bijv. geen indicatie voor een griepvaccinatie bij mensen die incidenteel luchtwegverwijders gebruiken voor astma, maar geen ontstekingsremmers.
 • Het kan zijn dat u in het verleden in ons dossier geregistreerd bent als ‘griepvaccinatie-weigeraar’. Indien u ooit heeft aangegeven geen griepvaccinatie te willen ontvangen, wordt u niet opnieuw opgeroepen. Als uw voorkeur is veranderd, neemt u dan contact op via praktijkdejasmijn@ezorg.nl.
 • U heeft in het verleden mogelijk ooit een indicatie gehad waardoor u de griepvaccinatie jaarlijks aangeboden heeft gekregen. Het is goed mogelijk dat deze indicatie is komen te vervallen en u dus geen griepvaccinatie nodig heeft.
 • Er is iets misgegaan. Neemt u alstublieft contact met ons op via praktijkdejasmijn@ezorg.nl.

 

Niet in een risicogroep?

Zit u niet in een risicogroep en wilt u graag een griepprik? Dan betaalt u zowel de griepprik als het vaccineren. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden deze kosten (gedeeltelijk).