0546-571546 - toets 1 praktijkdejasmijn@ezorg.nl

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten zijn recepten voor medicijnen die u chronisch gebruikt en die al eerder door uw huisarts of specialist aan u zijn voorgeschreven.

Via MijnGezondheid.net of via de MedGemak-app kunt u 24 uur per dag uw medicatie online aanvragen. Nog niet aangemeld voor MijnGezondheid? KLIK HIER

Uw herhaalmedicatie kunt u, tijdens kantoortijden, aanvragen bij de apotheek, tel: 577555.