0546-571546 - toets 1 praktijkdejasmijn@ezorg.nl

Huisbezoek

Voor het aanvragen van een huisbezoek (visite) , kunt u bellen naar onze praktijk .
Het telefoonnummer is 0546-571546; bij het keuzemenu kiest u toets 3.
We verzoeken u te bellen voor 10.00 uur. We hebben dan de tijd om een bezoekschema op te stellen.
Uw aanvraag voor een visite kan alleen gehonoreerd worden als u om medische redenen niet in staat bent om naar de praktijk te komen.