0546-571546 - toets 1 praktijkdejasmijn@ezorg.nl

Klanttevredenheidsonderzoek

Er wordt regelmatig gevraagd aan een aantal patiënten van onze praktijk om een enquête in te vullen waarin zij hun oordeel kunnen geven over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen. Deze gegevens worden verwerkt in een rapport van het NHG. Aan de hand hiervan worden er verbeterplannen opgesteld. We krijgen vaak te horen dat patiënten erg tevreden zijn over de praktijk, ze vinden de praktijk mooi ruim en licht. Uit de enquête kwam naar voren dat de praktijk soms telefonisch niet goed bereikbaar is, hierop is ingesprongen om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Verbeterpunten zijn altijd van harte welkom.