0546-571546 - toets 1 praktijkdejasmijn@ezorg.nl

Spreekuur

Spreekuren bij de huisartsen

Dr. Brockhoff, dr. Boesaard, dr. Fillekes, dr. Jonkheer, dr. Boland

 

Afsprakenspreekuren van 07.30 – 10.00 uur en 14.00 – 16.00 uur.

Om een afspraak te maken voor dit spreekuur, kunt u tot 10.00 uur bellen naar de praktijk. De assistente zal u dan vragen wat uw klacht is. Uw antwoord helpt haar te bepalen hoeveel tijd ze voor u moet reserveren, hoe urgent uw klacht is en of zij u alvast een advies kan geven alvorens u bij de huisarts komt. Ook kunt u online een afspraak inplannen via MijnGezondheid.net. Nog niet aangemeld? KLIK HIER.

Telefonisch spreekuur van 10.30 – 11.00 uur.

Dit spreekuur is bedoeld voor het opvragen van uitslagen en voor kort overleg met de huisarts.

Spreekuur doktersassistente

Anneleen, Annet, Romy, Lisanne

Naast de huisartsen, voeren ook de assistentes een aantal medische handelingen uit. Dat heeft voor u als voordeel dat u sneller terecht kunt voor één van deze handelingen. Voor het maken van een afspraak kunt u tot 10.00 uur bellen naar de praktijk. Deze medische handelingen zijn o.a.:

 • Bloedonderzoek
 • Injecties
 • Wondverzorging
 • Hechtingen verwijderen
 • Oren uitspuiten
 • Uitstrijkjes maken
 • Bloeddrukmetingen
 • Wratten aanstippen
 • Urineonderzoek. - Voor het urineonderzoek kunt u uw ochtendurine inleveren tot 09.00 uur. Na dit tijdstip wordt de urine te oud om hieruit nog betrouwbare uitslagen te verkrijgen. Uw potje graag voorzien van naam, geboortedatum en klachten of evt. andere reden van onderzoek. Hiervoor bij voorkeur onze vragenlijst gebruiken. Deze is ook in te vullen op de praktijk. KLIK HIER VOOR VRAGENLIJST URINEONDERZOEK

Spreekuur POH-S (Praktijkondersteuner somatiek)

Irma en Floor

Irma: Haar aandachtsgebieden zijn Diabetes Mellitus, COPD/Astma, Hart- en Vaatziekten en Preventie op HVZ, Osteoporose en Ouderenzorg. Ook begeleidt zij patiënten die willen stoppen met roken. Daarnaast heeft zij taken t.b.v. kwaliteitsmanagement.

Spreekuur POH-GGZ (Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg

Jolien en Cindy

De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij mensen met psychische en psychosociale klachten, zoals:

 • Somberheid, vermoeden van depressie
 • Angst en spanningsklachten
 • Overbelasting
 • Verlies van een dierbare
 • Relationele problemen in het gezin of daarbuiten

De POH-GGZ kan u helpen door:

 • Het verhelderen van uw klachten en problemen
 • Het geven van voorlichting over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen
 • Het geven van advies over behandeling en verwijzing
 • Kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk
 • Nazorg na behandeling in de GGZ

Spreekuur SOH (Spreekuurondersteuner huisarts)

Anneleen, Annet, Romy, Lisanne

Ondersteunt de huisarts bij het spreekuur door patiënten op haar eigen spreekuur te zien met de van te voren vastgestelde klachten. Deze klachten worden volgens een vastgesteld protocol behandeld. Indien nodig zal de huisarts geraadpleegd worden. Een voorbeeld bij welke klachten u bij haar ingepland kan worden, (dit wordt tevens aan u kenbaar gemaakt): keelpijn, bijholteontsteking/verkoudheid, neusbloeding, huiduitslag, insectenbeten, tand door de lip, teen- en enkelletsel, pijn bij plassen, diverse wonden.

Bloedafname

Anneleen, Annet, Romy, Lisanne

Elke werkdag 7.30u t/m +/- 9.30u kunt u, op afspraak, bij ons in de praktijk bloed laten prikken. Dit geldt alleen voor laboratoriumaanvragen van de huisarts of POH binnen onze praktijk. Het laboratoriumonderzoek wordt verricht door huisartsenlaboratorium Sofa Zorg – ‘Diagnostiek voor u’. Het kan dus zijn dat u deze naam op de rekening van uw verzekering tegenkomt. Wanneer u voor een medisch specialist bloed moet laten prikken verwijzen wij u naar de prikpost van Unilabs of een ander laboratorium.

Opleiden

De praktijk werkt mee aan het opleiden van co-assistenten. Zij zijn bijna klaar met hun artsenopleiding. De huisarts kan u vragen of het goed is dat er een co-assistent mee kijkt bij het consult. Mocht u echter bezwaar hebben tegen de aanwezigheid of wilt u liever uw probleem met uw eigen huisarts bespreken dan kunt u dat natuurlijk altijd aangeven.

Ook werkt de praktijk mee aan het opleiden van doktersassistenten en praktijkondersteuners.