0546-571546 - toets 1 praktijkdejasmijn@ezorg.nl

Geneeskundige verklaring / keuringen

GENEESKUNDIGE VERKLARING

Waarom mag uw eigen arts geen geneeskundige verklaring afgeven?

U heeft van uw arts gehoord dat hij geen ‘geneeskundige verklaring’ (ook wel doktersverklaring genoemd) mag afgeven. Dat klopt. Uw arts heeft daarbij gehandeld volgens de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.
Waarom mag uw arts geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeven? Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over u als patiënt en uw (medische) geschiktheid of ongeschiktheid om bepaalde dingen wel of niet te kunnen. Voorbeelden daarvan zijn: in staat zijn om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, te reizen of recht te hebben op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte.

Zie voor verdere informatie onderstaande link:

KNMG weigeringsbriefje 

KEURINGEN

Regelmatig krijgen we de vraag of wij rijbewijskeuringen uitvoeren, maar dit is niet het geval. De huisartsen in onze praktijk voeren geen rijbewijskeuringen uit. Wel kunnen wij u doorsturen naar een andere huisarts die deze keuring wel uitvoert.