0546-571546 - toets 1 praktijkdejasmijn@ezorg.nl

Verbeterplannen / Resultaten

Om de kwaliteit van de patiëntenzorg te blijven waarborgen werkt de praktijk actief aan het verbeteren van de patiëntenzorg. Dit doen we aan de hand van verbeterplannen. De focus van komend jaar zal komen te liggen op schildklieraandoeningen, ouderenzorg, dementie en communicatie met thuiszorg via OZO, online afspraken kunnen maken via mijngezondheid.net.