0546-571546 - toets 1 praktijkdejasmijn@ezorg.nl

Spreekuren

Spreekuur POH-S (Praktijkondersteuner somatiek)

Irma en Floor

Irma: Haar aandachtsgebieden zijn Diabetes Mellitus, COPD/Astma, Hart- en Vaatziekten en Preventie op HVZ, Osteoporose en Ouderenzorg. Ook begeleidt zij patiënten die willen stoppen met roken. Daarnaast heeft zij taken t.b.v. kwaliteitsmanagement.

Spreekuur SOH (Spreekuurondersteuner huisarts)

Anneleen, Annet, Romy, Lisanne

Ondersteunt de huisarts bij het spreekuur door patiënten op haar eigen spreekuur te zien met de van te voren vastgestelde klachten. Deze klachten worden volgens een vastgesteld protocol behandeld. Indien nodig zal de huisarts geraadpleegd worden. Een voorbeeld bij welke klachten u bij haar ingepland kan worden, (dit wordt tevens aan u kenbaar gemaakt): keelpijn, bijholteontsteking/verkoudheid, neusbloeding, huiduitslag, insectenbeten, tand door de lip, teen- en enkelletsel, pijn bij plassen, diverse wonden.

Spreekuur POH-GGZ (Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg

Jolien en Cindy

De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij mensen met psychische en psychosociale klachten, zoals:

  • Somberheid, vermoeden van depressie
  • Angst en spanningsklachten
  • Overbelasting
  • Verlies van een dierbare
  • Relationele problemen in het gezin of daarbuiten

De POH-GGZ kan u helpen door:

  • Het verhelderen van uw klachten en problemen
  • Het geven van voorlichting over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen
  • Het geven van advies over behandeling en verwijzing
  • Kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk
  • Nazorg na behandeling in de GGZ